TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINDA TERCİH YAPAMAYANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

  1. Tarım ve Orman Bakanlığına 2020 yılında yapılan sözleşmeli personel alımında 2506 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a geçici 19’uncu madde eklenerek hâlihazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanların söz konusu sözleşmeli personel alımına müracaat etmeleri engellenmiştir.

  2. Söz konusu geçici 19’uncu maddeye karşı açılan iptal davasında Danıştay İkinci Dairesinin 06.10.2020 tarihli ve E:2020/973 sayılı kararında daha önce de belirttiğimiz gerekçelerle hukuka aykırı olan geçici 19’uncu madde hakkında yürütmenin durdurulması (YD) kararı verilmiştir.

  3. Verilen yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle Bakanlığın hak ve menfaati olumsuz etkilenenler için işlem tesis etmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Bakanlığın kararı ne şekilde uygulayacağı oldukça önemlidir. Kararın uygulanma şekline ilişkin karar Bakanlığa ait olsa bile yapılacak uygulamada aşağıdaki esaslara uyulması maksadıyla Bakanlık nezdinde girişimlerde (dilekçe vb.) bulunulması gerekmektedir.

  • a. Kişilerin sözleşmeli personel alımına müracaatını engelleyen geçici 19’uncu madde hiç düzenlenmeseydi tercih yapıp yerleşebilecek puan ve sıralamaya ait olanların tamamının atanmasını sağlayacak ve bu kişilerin tüm hak kayıplarını giderecek bir uygulama yapılmalıdır.

  • b. Yine sözleşmeli personel alımına müracaatı engelleyen geçici 19’uncu madde hiç düzenlenmeseydi tercih yapıp yerleşebilecek puan ve sıralamaya ait olanların tamamının atanmasını sağlayacak kadar kontenjan açılmalıdır.

  • c. Bu süreçte tercih yapamadığı için farklı personel alımlarına müracaat edip halihazırda istihdam edilenlerin de tercihte bulunması sağlanmalıdır.