SAĞLIK BAKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINDA YAPILAN HUKUKA AYKIRILIKLAR

Son dönemde Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımında bir takım hukuka aykırı şartlar getirmektedir. Bu şartlardan en dikkat çekeni ise Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dâhil) sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken “hizmet sözleşmesi sona erenlerin” atamasının yapılmayacağı yönündeki düzenlemedir.

Söz konusu düzenleme ile hizmet sözleşmesinin sona ereceği tüm ihtimalleri kapsayacak şekilde geniş bir yasak getirilerek açık bir hukuka aykırılık yapılmıştır. Oysaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 4/B hükmündeki 1 yıllık yasağın kapsamı oldukça dardır. Bu yasak sözleşmenin yenilenmemesi, sözleşmenin karşılıklı feshi gibi durumları kapsamamaktadır.

Sözleşmesini idareye sunduğu dilekçe üzerine karşılıklı sona erdiren ve ardından tercih yapıp yerleşen ancak ataması yapılmayan bir müvekkilimiz için açtığımız yürütmenin durdurulması talepli iptal davasında Ankara 12. İdare Mahkemesi 2021/492 Esas sayılı ve 06/05/2021 tarihli kararı ile “Buna göre, davacının çalıştığı üniversite ile sözleşmenin karşılıklı feshedilmesi, sözleşmenin tek taraflı feshi olarak kabul edilemeyeceğinden ve bu durum yeniden sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmesine engel oluşturmadığından, davacının, 2020/14 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda yerleştirildiği Doğanşehir Şehit Esra Başaran Devlet Hastanesine 4/B statüsünde sözleşmeli hemşire olarak atamasının yapılmamasında hukuka uyarlık görülmemiştir.” Gerekçesi ile atamanın yapılmaması işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Ayrıntılı bilgilendirme için ofisimize ulaşabilirsiniz.